Archiv pro měsíc: Březen 2018

Zápis z výroční schůze klubu 15.2.2018

Předmětem výroční schůze bylo doplnění statutárního orgánu klubu.Druhým místopředsedou byl za Libora Kocmana zvolen Jan Buňata.  V průběhu schůze byly vybrány členské příspěvky klubu a příspěvek do AČR. V této souvislosti žádám kolegy kteří nebyli přítomni aby mně kontaktovali ! Příspěvky do AČR musím poukázat do 31.3.2018.  Dále byli účastníci seznámeni s návrhem akcí klubu na rok 2018.