Pozvánka na schůzi klubu 5.4.2017

Tímto bych Vás chtěl opět kamarádi pozvat na schůzi našeho klubu konanou  v  hotelu Jirmásek-  v salonku  ,opět od 18,00hod , dne 5.4.2017

Doufám že se konečně také ukáže náš pražský kamarád Kudláček .Pro nové  členy  -Klapovi ( je nutno uhradit poplatky za členstí v AČR)

Děkuji za účast .